unable right click

Tuesday, January 08, 2008

KETIKA HADAPI SAAT GETIR

Selalulah berzikir dengan doa ini apabila kita menghadapi
saat getir semoga Allah memberi kita kekuatan
menghadapi keadaan.
"cukuplah Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik
pemimpin dan sebaik-baik penolong. Tiada daya
dan upaya melainkan dengan (pertolongan dan kekuatan)
Allah yang maha tinggi kedududan dan maha agung"