unable right click

Monday, January 07, 2008

DOA AKHIR TAHUN

BACAAN PADA AKHIR TAHUN HIJRIYAH

Menurut kebiasaan kita tidak ada seorang pun selama hidup dalam satu tahun yang bersih dari perbuatan dosa dan kesalahan. Hampir setiap orang dikotori dosa setiap harinya, baik disengaja ataupun tidak.

Sesungguhnya demikian lebih berdosa bagi orang yang tidak mahu mengakui perbuatan dosanya, apalagi tidak bertaubat. Sesiapa yang selalu merasa dirinya bersih dari dosa dan kesalahan, orang seperti ini sebetulnya ada di bawah pengaruh setan yang pekerjaannya memang ingin menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan dan jauh dari rahmat Allah.
Kita sebagai umat Islam tidak termasuk orang yang selalu berada dalam pengaruh setan, marilah setiap akhir tahun kita berdo'a kepada Allah. Mengakui kesalahan-kesalahan kita selama ini. Menyadari pula bahwa tidak ada yang berhak mengampuni kesalahan-kesalahan itu kecuali Allah. Dengan demi­kian kita telah melaksanakan perintahnya untuk ber­taubat, sehingga kita mendapat ridhonya pada tahun-tahun berikutnya. Dengan ridho Allah itu kehidupan kita menjadi tenang dan tenteram, jauh dari segala macam halangan dan rintangan.

Doa akhir tahun dibaca pada hari akhir bulan Dzul Hijjah menjelang petang sekitar habis solat asar.


Artinya :

"Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan salamnya kepada junjungan kita nabi Muhammad saw., keluarganya dan sahabatnya. Ya Allah, apa pun yang telah aku lakukan dalam tahun ini berupa apa saja yang engkau telah melarang aku dari padanya, padahal aku belum bertaubat dan Engkau belum merelakannya serta belum melupakan-nya, dan Engkau telah mengasihi aku di sa'at-sa'at Engkau kuasa menyiksaku, dan Engkau telah mengajakku bertaubat daripadanya setelah aku berani menlakukan maksiat kepada-Mu, maka sesungguhnya aku minta ampun kepada-Mu. Oleh sebab itu ampunilah aku dengan anugerah-Mu. Ya Allah, apa pun yang aku lakukan dalam tahun ini berapa saja yang Engkau telah merelakannya dan telah menjanjikan pahala kepadaku atasnya, maka sekarang aku minta kepada-Muu, wahai Dzat Mulia, yang mempunyai sifat Agung dan mempunyai sifat mulia, agar engkau menerima dariku dan janganlah memutuskan pengharapan-ku dari-Mu, wahai Dzat yang mulia. Dan semoga Al­lah melimpahkan rahmat dan salam-Nya kepada junjungan kita nabi Muhammad saw., keluarganya dan sahabat-sahabat".

Bacalah do'a akhir tahun itu sebanyak 3 kali pada hari akhir bulan Dzul Hijjah menjelang petang. De­ngan mengamalkan itu, insya Allah kita selalu berada dalam kerelaan Allah.