unable right click

Friday, February 24, 2006

Zikir Ya-Kafii


Wahai Tuhan yang mencukupi. Allah yang maha mencukupi, Tuhan kami yang maha mencukupi, maksud kami hanyalah kepada Tuhan yang maha mencukupi, kami temui kami kepada Tuhan yang maha mencukupi, setiap sesuatu itu mencukupkan, telah mencukupi kepada kami dari Tuhan yang maha mencukupi, Dialah sebaik-baik nikmat yang maha mencukupi, segala puji hanyalah bagi Allah Tuhan yang maha mencukupi.