unable right click

Friday, February 24, 2006

Zikir Al-Latif


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Wahai Tuhan yang Maha lemah lembut dengan penuh kasih sayang


Allah Maha lemah lembut dengan penuh kasih sayang terhadap hamba-hambaNya yang memberi razeki kepada sesiapa yang dikehendaki dan dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
Wahai Tuhan yang mencukupkan keperluan, wahai Tuhan yang Maha kaya, wahai Tuhan yang maha memberi kekayaan, wahaiTuhan yang membentang luas rahmat dan kurniaNya, wahaiTuhan yang Maha Pembuka, wahai Tuhan yang pemberi razeki,wahai Tuhan yang Maha lemah lembut dengan penuh kasih sayang, wahai Tuhan yang maha mulia, wahai Tuhan yang maha pemberi,wahai Tuhan yang memiliki anugrah, wahai Tuhan yang menyahut dan mengkabul seruan hamba-hambaNya.